GİSMED
İÇ HASTALIKLARI ve GASTROENTEROLOJİ
MERKEZİ
 

     Gismed İç Hastalıkları ve Gastroentroloji Merkezi
Modern tıbbın kapsamındaki tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler
merkezimizde gerçekleştirilmektedir.

Bu amaçla kullanılan cihazlar:

• Üst gastrointestinal endoskopi için ön görüşlü
endoskop(gastroskop)
• Alt gastrointestinal endoskopi için kolonoskop
(tüm kolonun görüntülenmesi için) ve fibersigmoidoskop (kolonun 1/3 uç kısmının
görüntülenmesi için)

devamı...
  Anasayfa
  Hakkımızda
  Hastalıklar
  Teşhis - Tedavi
  Biyografi
  Endoskopik İşlemler
  İletişim
  Ulaşım
  Resimler
  Faydalı Linkler
  :: Hastalıklar
Untitled Document
::
Yemek Borusu ve Hastalıkları

::
Reflü hastalığı ve reflü hastalığına bağlı komplikasyonlar

::
Mide ve Onikiparmak Barsağı Hastalıkları

::
İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları

::
Karaciğer Hastalıkları

::
Pankreas Hastalıkları

::
Safra Kesesi Hastalıkları

::
Rektum ve Anal Kanal Hastalıkları


  ::  Yemek Borusu ve Hastalıkları
   
  -Yutma güçlüğü
-Boğazda takılma hissi
-Anjiosu normal çıkmış hastalarda göğüs ağrıları
-Astma
-Öksürük(nedensiz)
-Horlama
-Ağız kokusu ve diş çürümeleri
-Yemek borusu varis kanamaları
-Yemek borusu kanseri
-Geğirti
   
  ::  Reflü hastalığı ve reflü hastalığına bağlı komplikasyonlar
   
  Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) kısaca mide içeriğinin geriye doğru yemek borusu içine kaçmasıdır. Görülme sıklığı yurtdışı verilerine göre yüzde 15 – 20 arasında değişmekte olup, ülkemizdeki sıklığını benzer oranda olduğu düşünülmektedir. Çocukluk dönemi dahil olmak üzere hemen her yaşta ve iki cinste görülebilir.
Hastalığın ortaya çıkış nedeni yemek borusu ile mide arasındaki bağlantıdan mide içeriği, asit ve safranın yemek borusuna doğu geri kaçışıdır. Midenin aksine yemek borusunun bu içeriği karşı korunaklı olmaması nedeniyle yemek borusunda zedelenme, iltihap ve yaralar oluşabilir. Bu etkinin şiddeti ve süresine bağlı olarak yemek borusunda daralma daha da önemlisi yemek borusu kanserine yol açabilecek erken değişiklikler ortaya çıkabilir.
Hastalığın tanınması hastada tipik şikayetlerin olması, uygulanan tedaviye alınan yanıt ve görüntüleme yöntemleri ile mümkündür. Hastalarda özellikle yemeklerden sonra ağız içine acı su ve yenilen yiyeceklerin gelmesi, göğüs arkasında, sırtta, ve mide bölgesinde yanma, ekşime hissi nadiren de yutma sırasında ağrı ve yutma güçlüğü şeklinde ortaya çıkabilir. Yemek borusuna ait belirtiler dışında ses kısıklığı, özellikle gece gelen öksürük atakları, astım benzeri nefes darlıkları, sık ve uzun süren üst solunum yolu enfeksiyonları ve aşırı horlama görülebilir. Eğer tanı doğruysa uygulanan tedaviyle hastanın yakınmaları düzelebilir. Yutma güçlüğü olan hastalarda baryumlu madde içirildikten sonra röntgen filmleri çekilebilir ancak tanıda en yaygın kullanılan diğer hastalıklarla ayırımda doğruluğu en yüksek olan testlerden biri endoskopi denilen ucunda ışık ve kamera sisteminin olduğu ağızdan yutturularak yapılan işlemdir. Endoskopi işlemi sedasyon altında yapıldığında hasta hiç bir şey hatırlamamaktadır, bu nedenle gerekirse yaptırılmasından kaçınılmamalıdır. Bazı hastalarda pHmetre denilen yemek borusuna asit kaçışının gösterildiği işlem yapılabilir veya ileri tetkikler gerekebilir.
Hastanın hayat kalitesini bozması ve belirttiğimiz uzun dönemdeki sonuçları nedeniyle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır, çünkü çok daha ciddi, erken tanı konulamaz ise ölüme yol açabilecek birçok hastalık da benzer şikayetlere yol açabilir. Uygun değerlendirme yapılmaksızın başlanan tedaviyle kaybedilecek zaman benzer bir hastalığın tam tedavisini imkansız kılabilir (örneğin yemek borusu kanseri, mide kanseri gibi).
Tedavi yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve gereken hastalarda cerrahi girişim uygulanmasıdır. GÖRH olan hastalara ideal kilolarına gelmeleri, beli sıkan karın basıncını yükselten kıyafetlerden uzak durmaları, yatmak veya uzanmak gibi yemek yedikten sonra geri kaçışı arttıracak hareketler yemekten 2-3 saat sonraki sürede yapmamaları, yataklarının baş kısmını yükseltmeleri önerilir. Reflüyü arttıracak sigara, alkol, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınmaları öğütlenir. Yemek borusuna kaçışı artıran nane, çikolata ve yağlı yiyeceklerden özellikle kaçınılmalıdır. Uygulanan ilaç tedavileri ile mide asidinin azaltılarak geri kaçış olduğu taktirde yemek borusu tahrişinin azaltılması (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, H2 reseptör blokörleri gibi), geri kaçan içeriğin üzerini kaplayarak yemek borusuyla temasın engellenmesi (aljinik asit) ve yemek borusu ile mide hareketlerinin düzenlenmesi, boşaltılmalarının hızlandırılması (domperidon, metokloropropamid gibi) amaçlanır. Etkili ilaçlarla tedavi hastalığa bağlı yakınmaları tamamen yok edebilmektedir. Ancak hastaların bir kısmında ilaçlar kesildikten sonra nüksler olabilmektedir.
Bu tedavilere yanıt vermeyen veya yeterince kontrol altına alınamayan yakınmaların olması durumunda tanı tekrar gözden geçirilir. Tanısı kesin, uzun yıllar kontrol altına alınamayan, birlikte mide fıtığı olan hastalarda cerrahi girişim kararı ancak bu konuda uzman gastroenteroloğ’un önerisi ile ve gerekli tekikler yapıldıktan sonra değerlendirilmelidir.
GÖRH, uygun tedavi ve takiple çoğu zaman tamamen kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Hastalığın yaygınlığı nedeniyle özellikle yemek borusu kanseri gelişimi bazen medyatik bir konu olarak ele alınsa da uygun klinik izlem sayesinde erken tanısı ve tedavisi mümkün olabilir. Her durumda yapılması gereken hastalığın tanısının konulması, tedavisi ve takibinin hekim kontrolünde yapılmasıdır. Böylelikle hastalığa bağlı gelişebilecek sorunların önüne geçilmesi de mümkün olabilecektir.
   
  ::  Mide ve Onikiparmak Barsağı Hastalıkları
   
  -Mide ağrısı
-Midede yanma
-Midede ekşime
-Mide kanaması
-Şişkinlik
-Mide ülseri
-Gastrit
-Helikobakter pilori
-Mideden yabancı cisim çıkarılması
-Mide kanseri
-Mide fıtığı
   
  ::  İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
   
  -Kolit
-İshal
-Kabızlık
-Kalın barsak kanserleri
-Çöliak hastalığı
-Gaz-şişkinlik
   
  ::  Karaciğer Hastalıkları
   
  -Sarılıklar
-Hepatit A
-Heptit B
-Hepatit C
-Kronik Hepatit
-Sarılık taşıyıcılığı
-Siroz
-Karaciğer kanser tedavisi
-Alkole bağlı karaciğer hastalığı
-Karaciğer büyümesi
-Karaciğer yağlanması
-Karaciğer kistleri (Kist hidatik)
   
  ::  Pankreas Hastalıkları
   
  -Alkolik pankreatit
-Kronik pankreatit
-Pankreas kanserleri
-Pankreas kistleri
   
  ::  Safra Kesesi Hastalıkları
   
  -Safra kesesi taşı
-Safra kesesi polipleri
-Safra yolu hastalıkları
-Safra kesesi kanseri
   
  ::  Rektum ve Anal Kanal Hastalıkları
   
  -Hemoroid (Basur)
-Kanama
-Fissür (yırtık)
-Fistül
-Ele gelen kitleler
-Makatta akıntı