GİSMED
İÇ HASTALIKLARI ve GASTROENTEROLOJİ
MERKEZİ
 

     Gismed İç Hastalıkları ve Gastroentroloji Merkezi
Modern tıbbın kapsamındaki tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler
merkezimizde gerçekleştirilmektedir.

Bu amaçla kullanılan cihazlar:

• Üst gastrointestinal endoskopi için ön görüşlü
endoskop(gastroskop)
• Alt gastrointestinal endoskopi için kolonoskop
(tüm kolonun görüntülenmesi için) ve fibersigmoidoskop (kolonun 1/3 uç kısmının
görüntülenmesi için)

devamı...
  Anasayfa
  Hakkımızda
  Hastalıklar
  Teşhis - Tedavi
  Biyografi
  Endoskopik İşlemler
  İletişim
  Ulaşım
  Resimler
  Faydalı Linkler
  :: Teşhis - Tedavi
Untitled Document
   Soru :   Barrett özefajit nedir?
   
  Barrett özefajit, özefagusun iç yüzeyini kaplayan normal dokunun barsak iç yüzeyini kaplayan dokuya benzer hale gelmesidir. GÖRH'nın bir komplikasyonu olup gençlerde, geceleri reflü şikayeti olanlarda ya da kanama, darlık gibi GÖRH'nın diğer koplikasyonları gelişmiş hastalarda daha sık görülmektedir. Barrett dokusu, endoskopik alarak saptanabilmesine rağmen tanı için endoskopi yeterli değildir. Kesin tanı özefagus biyopsinin patolojik incelenmesini gerektirir.

   Soru :   Barrett özefajit için tanısal değerlendirme nasıl yapılır?
   
  Öncelikle endoskopi yapılmalıdır. Barrett dokusu, normal özefagustan farklı görülür ve biyopsi alınması tanının doğrulanması için gereklidir. Ayrıca biyopsi, endoskopik olarak saptanamayan Barrett dokusunda oluşan displazi (kanser gelişimini düşündüren öncül değişiklikler) varlığının değerlendirilmesi için gereklidir. Özefagustan biyopsi alınması endoskopi süresini çok az uzatır, ağrısızdır ve komplikasyon nadiren gelişir.

   Soru :   Barrett özefajit için tanısal değerlendirme nasıl yapılır?
   
  Displazi, ancak özefagus biyopsisinin mikroskopik incelenmesi ile tanı konulabilen kanser gelişiminin öncül bir bulgusudur. Displazinin şiddeti yüksek, düşük ya da belirlenemeyen olarak sınıflandırılır. Displazi saptanan hastalara displazinin şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre endoskopik takip, endoskopik tedaviler veya cerrahi önerilir.

   Soru :   Kimler Barrett özefajit yönünden taranmalıdır?
   
  Barrett özefajit erkeklerde kadınlardan 2 kat daha sıktır. Uzun süreli göğüste yanma şikayeti olan orta yaşlı erkeklerde daha sık görülmektedir. Kimlerin taranması gerektiği konusunda görüş birliği mevcut değildir. Göğsünte yanma şikayeti olan hastalarda dahi nadir olarak Barrett özefajit, çok daha az oranda ise özefagus kanseri gelişmektedir. Tarama önerilerinden birisi, 50 yaş üzerinde göğüste yanma şikayeti belirgin olan ya da uzun yıllardır reflü için ilaç tedavisi kullanan hastaların taranmasıdır. Eğer ilk taramada Barrett özefajit saptanmaz ise bir daha tarama yapılması -muhtemelen- gerekmemektedir.

   Soru :   Barrett özefajit nasıl tedavi edilir?
   
  GÖRH'na bağlı şikayetlerin kontrolünde ilaç tedavisi ve cerrahi etkilidir. Ancak ne ilaç tedavisi ne de cerrahi Barrett özefajit ya da özefagus kanser riskini azaltamaz. Bazı endoskopik tedavilerle Barrett dokusu yok edilebilmektedir. Fakat bu tedavilere bağlı komplikasyonlar gelişebilmekte ve kanseri önlemedeki etkinlikleri net değildir.

   Soru :   Eğer Barrett özefajit saptanırsa ne sıklıkla endoskopik olarak displazi kontrol edilmelidir?
   
  Barrett özefajit hastalarında kanser gelişim riski oldukça düşüktür; yaklaşık olarak yılda %0.5 (1/200). Bu nedenle Barrett özefajit saptanması alarm verici olmamalıdır. Ancak Barrett özefajit tanısı, periyodik endoskopik takibi gerekli kılar. Eğer ilk biyopside displazi saptanmazsa her 1-3 yılda bir endoskopi ve biyopsi tekrarlanmalıdır. Eğer displazi saptanırsa takip eden doktor ve hastanın ortak görüşlerine göre tedavi planlanmalıdır.